درک و استفاده بهتر از بازی‌های ویدئویی

بازی فراتر از سرگرمی: کاربست روانشناسی مثبت نگر در مورد بازی ها (قسمت اول)

کلیدواژه ها: مطالعات میان‌رشته‌ای، روانشناسی، بازی
علی علیمرادی پنج شنبه ٢١ شهريور ١٣٩٨ زمان تقریبی مطالعه: 00:00:13 دقیقه منبع:Gamasutra
عکس از علی علیمرادی

b2e82fbf9b111532ee3c81d8e6061ab1گیمر در این بازی با شیوه مزرعه داری و شهرسازی سنتی آشنا می‌شود. محصولات ابتدایی مانند گندم و شیر تولید می‌کند، همچنین با ایجاد زنجیره ارزش افزوده می‌تواند محصولات فراوری شده مانند کیک و پارچه را با طی فرایند‌های بازی، تولید کند. بطوری که می‌توان با هزینه زمانی و طی فرایند از گندم آرد و سپس نان تهیه کند و آن را به شهروندان یا سایر تجار و همچنین دلال بفروشد. نثل همیشه دلال ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد ولی این موضوع برای بازی‌کن محسوس نیست.
زمان متفاوت برای آماده شدن هز یک از محصولات کاربر را تشویق می‌کند تا در دفعات مکرر و نامنظم به بازی مراجعه کند یا اینکه برای آماده شده محصول به صورت فوری، پرداخت درون برنامه‌ای داشته باشد.
هرچند محصولات این بازی به صورت مجازی است، اما زمان یا پول واقعی را مصرف می‌کند.
گیمر در این بازی با شیوه مزرعه داری و شهرسازی سنتی آشنا می‌شود. محصولات ابتدایی مانند گندم و شیر تولید می‌کند، همچنین با ایجاد زنجیره ارزش افزوده می‌تواند محصولات فراوری شده مانند کیک و پارچه را با طی فرایند‌های بازی، تولید کند. بطوری که می‌توان با هزینه زمانی و طی فرایند از گندم آرد و سپس نان تهیه کند و آن را به شهروندان یا سایر تجار و همچنین دلال بفروشد. نثل همیشه دلال ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد ولی این موضوع برای بازی‌کن محسوس نیست.
زمان متفاوت برای آماده شدن هز یک از محصولات کاربر را تشویق می‌کند تا در دفعات مکرر و نامنظم به بازی مراجعه کند یا اینکه برای آماده شده محصول به صورت فوری، پرداخت درون برنامه‌ای داشته باشد.
هرچند محصولات این بازی به صورت مجازی است، اما زمان یا پول واقعی را مصرف می‌کند.
گیمر در این بازی با شیوه مزرعه داری و شهرسازی سنتی آشنا می‌شود. محصولات ابتدایی مانند گندم و شیر تولید می‌کند، همچنین با ایجاد زنجیره ارزش افزوده می‌تواند محصولات فراوری شده مانند کیک و پارچه را با طی فرایند‌های بازی، تولید کند. بطوری که می‌توان با هزینه زمانی و طی فرایند از گندم آرد و سپس نان تهیه کند و آن را به شهروندان یا سایر تجار و همچنین دلال بفروشد. نثل همیشه دلال ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد ولی این موضوع برای بازی‌کن محسوس نیست.
زمان متفاوت برای آماده شدن هز یک از محصولات کاربر را تشویق می‌کند تا در دفعات مکرر و نامنظم به بازی مراجعه کند یا اینکه برای آماده شده محصول به صورت فوری، پرداخت درون برنامه‌ای داشته باشد.
هرچند محصولات این بازی به صورت مجازی است، اما زمان یا پول واقعی را مصرف می‌کند.
این بازی دارای فضای گفتگو و همکاری بین مزرعه‌دار‌ها و ایجاد تجارت مشترک است، امکان گفتگو برای این بازی از مواردی است که باید به آن دقت کرد تا از آسیب‌های آن پیشگیری شود. همچنین این بازی تنها به صورت آنلاین قابل استفاده است و بدون اینترنت امکان بازی وجود ندارد.گیمر در این بازی با شیوه مزرعه داری و شهرسازی سنتی آشنا می‌شود. محصولات ابتدایی مانند گندم و شیر تولید می‌کند، همچنین با ایجاد زنجیره ارزش افزوده می‌تواند محصولات فراوری شده مانند کیک و پارچه را با طی فرایند‌های بازی، تولید کند. بطوری که می‌توان با هزینه زمانی و طی فرایند از گندم آرد و سپس نان تهیه کند و آن را به شهروندان یا سایر تجار و همچنین دلال بفروشد. نثل همیشه دلال ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد ولی این موضوع برای بازی‌کن محسوس نیست.

پانوشت ها

گیمر در این بازی با شیوه مزرعه داریکترک است، امتشود.صورت آنلاین قابل استفاده است و بدون ای
گیمر در این بازی با شیوه مزرعه داریکترک است، امتشود.صورت آنلاین قابل استفاده است و بدون ای

به اشتراک بگذارید

در ادامه بخوانید

بازی فراتر از سرگرمی: کاربست روانشناسی مثبت نگر در مورد بازی ها (قسمت دوم)

نظر شما درباره این مقاله

الزامی
پر کردن این فیلد الزامی است
الزامی
پر کردن این فیلد الزامی است
comment
پر کردن این فیلد الزامی است