بازی سالم، برای جامعه سالم

همکاری با ما

فرهنگ، برآیند مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و کنش‌هاست و پویش فرهنگی مؤثّر نیازمند اندیشه‌ورزی و کنشگری جمعی است. وب‌سایت فهم بازی، از همه پژوهشگران، فعالان و دغدغه‌مندان در حوزه‌های سواد رسانه‌ای، علوم تربیتی، روانشناسی و ارتباطات و همچنین کلیه فعالان فرهنگی و آموزشی که به نحوی دل‌مشغول مسائل مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای و فرهنگ هستند، دعوت می‌کند تا برای پربارتر شدن آورده‌های فرهنگی این سایت، با ما مشارکت کنند. شما می‌توانید در دو حوزه نگارش و ترجمه مقالات و نیز بازی‌سنجی و ارزیابی کارشناسی بازی‌های رایانه‌ای با «فهم بازی» همکاری داشته باشید. با ارسال رزومه خود به آدرس ایمیل fahmebazi@ircg.ir با ما در ارتباط باشید.

به امید تحقق یک پویش فرهنگی مؤثّر در ابعاد ملی؛ پویش جامع ارتقای سواد بازی.